0404175496 info@wastu.fi

Referenssit

Tutustu työmme jälkeen

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti

Koh­tee­seen uusit­tin kyl­py­huo­ne, ja samal­la sauna.

Sau­na uusit­tiin koko­naan, ja sau­na­lau­tei­den mate­ri­aa­li­na on Luxe Läm­pö­haa­pa. Sei­nä­pa­nee­lin mate­ri­aa­li­na käy­tet­tiin läm­pö­haa­paa. Sau­nan lasio­vi on tum­ma ja kiu­as ohjausyk­sik­kö on 9kW. Kyl­py­huo­neen lat­tia­laa­tat ovat Arc Black 10 x 10 arki ja  sei­nien laa­tat Solid Silk Whi­te 60 x 60, mattavalkoinen.

Kyl­py­huo­neen kalus­teet ovat Tema­lin ja suih­kun hana on Orak­sen mus­ta Nova. Kyl­py­huo­nees­ta löy­tyy alois­ta LED-nau­ha suih­kusei­nän taka­sei­näl­tä ja ledis­pot­ti 6W (IP 44), kat­tos­po­tit ja led-nau­ha ovat him­men­ti­mel­lä. Wc-istuin on Ido Glow.

Ennen

Jälkeen

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti

Talo­yh­tiön koh­tee­seen teh­tiin kyl­py­hu­ne­re­mont­ti, ja samal­la uusit­tiin sauna.

Sau­na uusit­tiin koko­naan, ja sau­na­lau­tei­den mate­ri­aa­li­na on Läm­pö­haa­pa. Kyl­py­huo­neen kalus­teet ovat Tema­lia ja hana on Oraksen. 

Sisä­ma­te­ri­aa­leis­sa on käy­tet­ty Kiil­lon tuoteperhettä.

Ennen

Jälkeen

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti Helsingissä

Hel­sin­gis­sä sijait­se­vaan talo­yh­tiön koh­tee­seen teh­tiin rai­kas kyl­py­hu­ne­re­mont­ti, ja samal­la uusit­tiin sauna.

Sau­na uusit­tiin koko­naan, ja sau­na­lau­tei­den mate­ri­aa­li­na on Täh­ti­sau­na. Sei­nä­pa­nee­lin mate­ri­aa­li­na käy­tet­tiin ter­va­lei­pää. Sau­nan lasio­vi on tum­ma ja kiu­as on Harvian.

Kyl­py­huo­neen kalus­teet ovat Tema­lia ja hana on Orak­sen. Pei­li­kaap­pi on Tema­lin kah­del­la ovel­la (60cmx40cm) ja valo­na on har­maa led stript.

WC-istuin on mal­lil­taan Ido. Suih­kusei­nä­nä on Hie­ta­ka­rin Vet­ro 513 tro­mi kir­kas ja sei­nä­laat­ta­na Puk­ki­lan Cos­sy 248 x 398 val­koi­nen. Lat­tia­laat­ta on Landsdro­ne 10x10 val­koi­nen laat­ta ja kat­to­va­lai­si­me­na on 4 kpl Insert himmentimiä.

Kat­to­pa­nee­lit ovat val­koi­sia mdf vedenkestäviä.

Jälkeen

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti Helsingissä

Hel­sin­gis­sä sijait­se­vaan talo­yh­tiön koh­tee­seen teh­tiin rai­kas kyl­py­hu­ne­re­mont­ti, ja samal­la uusit­tiin sauna.

Sei­nä­laat­ta­na toi­mii Puk­ki­la Oys­ter 300 x 600 mm ja lat­tia­laat­ta­na on Puk­ki­la Euro­pe 10x10 bei­ge. Katos­sa on 4kpl Inset Trend him­men­ti­miä. Suih­kusei­näs­sä on Puk­ki­lan Piaza 300 x 600 kuvio­lat­ta Oys­ter groo­ve, kään­ty­vä­nä sei­nä­nä on Domes­tic Express (2kpl) ja sade­suih­kuset­ti­nä on Oras Optima.

WC-istuin on mal­lil­taan Ido ja säh­köi­nen pyy­he­kui­vain on Rej Design Tan­go. Allas­kaa­pin mal­li on Temal Stel­la kah­del­la laa­ti­kol­la ja allas­ha­na on Orak­sen Opti­ma (2712F bide). Hanan ylä­puo­lel­ta löy­tyy Tema­lin High­light 2-ovi­nen pei­li­kaap­pi ja vie­res­tä Tema­lin kor­kea kaappi.

Sau­na uusit­tiin myös ja säh­kö­kiu­as on mal­lil­taan Har­via Cilindro.

Taloyhtiön tilaama kylpyhuoneremontti Helsingissä

Itä-Hel­sin­gis­sä sijait­se­vaan toi­seen talo­yh­tiön koh­tee­seen teh­tiin kyl­py­hu­ne­re­mont­ti, ja samal­la uusit­tiin sau­nan lattia.

Sei­nä­laat­ta­na toi­mii Puk­ki­la Tem­po Gret 200 x 400 mm him­meä ja lat­tia­laat­ta­na on Puk­ki­la Kivi Grey 97 x 97 mm him­meä. Kat­to­pa­nee­li on kos­teu­den­kes­tä­vä 10 x 120 mm MDF valkoinen.

Uusi suih­ku­ha­na on Orak­sen ter­mos­taat­ti­ha­na Opti­ma 7149 ja suih­kusei­nä suo­ra kään­ty­vä Domes­tic Express. WC-istuin on mal­lil­taan Ido Glow. Kyl­py­huo­nee­seen asen­net­tiin myös vesi­kier­toi­nen pyy­he­kui­vain, Rej Design Tan­go BTH 50130 131W.

Allas­kaa­pik­si asen­net­tiin Tem­la Stel­la kah­del­la ovel­la, ja allas­ha­na on Orak­sen Opti­ma. Pei­li­kaa­pik­si lai­tet­tiin 2-ovi­nen Temal High­light ledi­strip­til­lä ja kor­kea kaap­pi on Temalilta.

Ennen

Jälkeen

 Taloyhtiön tilaama kylpyhuoneremontti Helsingissä

Vuon­na 1990 raken­net­tuun Itä-Hel­sin­gis­sä sijait­se­vaan talo­yh­tiön koh­tee­seen teh­tiin kyl­py­huo­ne­re­mont­ti, ja samal­la uusit­tiin sau­nan lat­tia ja käyt­tö­ve­si­put­ket. Kyl­py­huo­nee­seen vaih­det­tiin lat­tia­kai­vo ja asen­net­tiin säh­köi­nen lattialämmitys.

Kol­meen sei­nään on käy­tet­ty Puk­ki­lan Cosy Him­me­ää (398 x 248 mm, K944674) ja yhteen sei­nään Puk­ki­lan Cosy Basalt­tia (398 X 248 mm K944675). Lat­tia­laat­taon Puk­ki­lan Geo Ant­raci­te Him­meä (MM 8610- 04), kool­taan 97x97.

Kat­toon asen­net­tiin uusi kos­teu­den­kes­tä­vä panee­li, joka on mate­ri­aa­lil­taan MDF val­koi­nen ja kool­taan 10 x 120. Katon var­jo­lis­ta­na on val­koi­nen 15 x 18. Kat­toon asen­net­tiin myös 4 kpl valai­si­mia, mal­lil­taan Inset Trend 5 5W230V IP44 Led. Suih­kusei­nä on mal­lil­taan Domes­tic Expres.

WC-istuin uusit­tiin Idon Glow-mal­lil­la ja kyl­py­huo­nee­seen asen­net­tiin myös säh­köi­nen pyy­he­kui­vain Rej Design Tan­go EH 50744 60W.

Allas­kaap­pi on Tema­lin Stel­la, 2 Itk 67,5 x 45cm val­koi­nen ja allas­ha­na Oras Vega. Kyl­py­huo­nees­sa on myös Tema­lin kor­kea kaap­pi (30 x 25 x 182cm val­koi­nen). Sade­suih­ku­ha­na on Orak­sen Nova 7402.

Ennen

Jälkeen

Taloyhtiön tilaama kylpyhuoneremontti Espoossa

Espoos­sa sijait­se­van talo­yh­tiön tilaa­mas­ta kol­mes­ta kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­ta toi­seen remon­toi­tiin kyl­py­hu­ne ja sauna.

Sei­nä­laa­tan mate­ri­aa­li­na käy­tet­tiin Puk­ki­lan 20 x 40 val­kois­ta kiil­tä­vää ja lat­tia­laat­ta­na Puk­ki­lan Geo Black him­me­ää. Suih­ku­ha­na on Orak­sen Opti­ma ja suih­kusei­nät ovat Hie­ta­ka­ril­ta. Wc-istuin on Ido seven  D10 ja kyl­py­huo­nees­ta löy­tyy myös vesi­kier­toi­nen pyyhekuivain.

Allas­kaap­pi, pei­li­kaap­pi ja kor­kea kaap­pi ovat Tema­lin tuo­tan­toa. Allas­kaap­pi on mal­lil­taan Trend ja pei­li­kaap­pi on High­light, jos­sa on kol­me ovea ledi­strip­til­lä. Allas­ha­na on Oras Optima.

Sau­nan  mate­ri­aa­li­na on käy­tet­ty lep­pää. Sei­nä­pa­nee­li­na on STP 15 X 90 ja lau­teet ovat mal­lil­tan Täh­ti­sau­na. Säh­kö­kiu­as on Har­via Cilindro PC70 6,8 kw.

Jälkeen

Taloyhtiön tilaama kylpyhuoneremontti Espoossa

Espoos­sa sijait­se­van talo­yh­tiön tila­mas­ta kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­ta ensim­mäi­nen kyl­py­huo­ne sai raik­kaan päivityksen. 

Sei­nä­laa­tak­si vali­koi­tui kiil­tä­vä Luxu­ry Sta­tua­rio ja lat­tia­laa­tak­si Kivi Grey, molem­mat ovat Puk­ki­lal­ta. Suih­kun taus­ta­na käy­tet­ty mate­ri­aa­li on Harmonie.

Kyl­py­huo­nee­seen päi­vi­tet­tiin samal­la vesi­kier­toi­nen pyy­he­kui­vain ja allas­ha­nak­si asen­net­tiin mus­ta Gra­na Euro­leon bideel­lä. Iso valo­pei­li on Dan­sa­ni Led  100 x 80 cm.

Suih­kuk­si asen­net­tiin uusi sade­suih­ku mal­lil­taan Cama­ru­ge Dueod­de Mus­tak­ro­mi, ja suih­kusei­nä on Walk-in kar­kais­tua lasia. Wc-istuin on IDO Seven D 10 ja kyl­py­huo­nees­ta löy­tyy myös pii­lo­vie­mä­ri. Samal­la asen­net­tiin uudet pyy­he­kou­kut ja mus­ta Habon wc-pape­ri teli­ne mal­lil­taan Angle.

Ennen

Jälkeen

Kylpyhuoneremontti Helsingissä

Hel­sin­gis­sä sijait­se­vaan koh­tee­seen teh­tiin kyl­py­huo­ne­re­mont­ti. Koh­de on raken­net­tu 1960-luvulla.

Kyl­py­huo­nee­seen asen­net­tiin Orak­sen hana ja säh­köi­nen rättipatteri.

Ennen

Jälkeen

Omakotitalon piharemontti Espoossa

Espoos­sa sijait­se­vaan oma­ko­ti­ta­loon teh­tiin piha­re­mont­ti ja uudis­tet­tiin laatoitusta.

Kiin­ni­tys­laas­ti­na ja sau­ma-ainee­na toi­mi Ardex, ja lius­ke­ki­ven (25 m²) mal­li on Gftk vdw 850+.

Ennen

Jälkeen

Taloyhtiön tilaama kylpyhuoneremontti Espoossa

Espoos­sa talo­yh­tiön tilaa­mas­ta kol­mes­ta kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­ta ensim­mäi­nen kyl­py­huo­ne on val­mii­na käyt­töön. Asun­non omis­ta­ja valit­si pin­ta­ma­te­ri­aa­lit ja kalus­teet oman makun­sa mukaan.
Lat­tia­laa­tak­si vali­koi­tui him­meä Kivi M 10 x 10 Ant­raci­te ja sei­nä­laa­tak­si kiil­tä­vä val­koi­nen 30 x 60 cm Jazz whi­te, molem­mat Puk­ki­lal­ta.
Suih­kusei­nät ovat savu­la­si­set Cel­lo Ottawa 80 x 80. Suih­kusei­nät saa näp­pä­räs­ti kään­net­tyä nurk­kaan, kun suih­kua ei käy­te­tä. Näin kyl­py­huo­nee­seen saa­daan näp­pä­räs­ti lisää tilaa.
Allas­kaap­pi, pei­li­kaap­pi ja kor­kea kaap­pi ovat Finn­mir­ro­rin mal­lis­toa. WC-istuin on pii­lo­vie­mä­ril­li­nen IDO Seven D10. WC-istui­men pääl­lä on vesi­kier­toi­nen kro­mi­ma­te­ri­aa­li­nen pyy­he­kui­vain Sen­ta­kia LS-4/350.

Val­vo­jan kom­ment­ti val­mis­tu­nees­ta työs­tä “täl­lä kyl­py­huo­neel­la men­nään seu­raa­vat 25 vuotta”.

Omakotitalon kylpyhuone- ja saunaremontti Espoossa.

Van­ha kyl­py­huo­ne ja sau­na oli­vat tyy­pil­li­set “perus­ti­lat”, joi­ta meil­lä on pal­jon ympä­ri Suo­men. Kyl­py­huo­ne ja sau­na halut­tiin päi­vit­tää tähän päi­vään, ja toi­vee­na oli saa­da lisää ava­ruut­ta sekä tilan tuntua.
Kyl­py­huo­neen ja sau­nan väli­nen sei­nä pois­tet­tiin ja tilal­le asen­net­tiin lasi­sei­nä. Sau­naan saa­tiin lisää istu­ma­ti­laa muut­ta­mal­la ylä­lau­de L-mal­li­sek­si. Ala­lau­de on koko tilan kat­ta­va ja kiu­as on upo­tet­tu ala­lau­tei­siin. Lau­teet ovat haa­paa 140 x 28 mm ja kiu­as Har­vian Cilindro.
Läm­min­ve­si­va­raa­ja on lau­tei­den alla, näin sekin tila on saa­tu hyö­ty­käyt­töön. Sel­kä­no­jaan asen­net­tiin tun­nel­ma­va­lais­tus – Carii­tin Linear-valo­tan­got. Sau­nan panee­leik­si vali­koi­tui mus­ta kuusi­pa­nee­li STS 14 x 120.
Kyl­py­huo­neen sei­nä­laa­tat suih­ku­ha­na­sei­näl­lä ovat Piazen Ash Cubic 30 x 60 him­meä, muil­la sei­nil­lä Piazen Ash 30 x 60 him­meä ja lat­tia­laa­tat Euro­pe 10 x 10 Grey, Puk­ki­lan valikoimasta.
Van­hat suih­ku­ha­nat asen­net­tiin takai­sin, hyl­lyt ja pyy­he­kou­kut päi­vi­tet­tiin uuteen tyy­liin sopi­vik­si. Kuvat ovat ennen ja jäl­keen remon­tin. Näis­sä tilois­sa kel­paa sau­noa, yksin­ker­tais­ta mut­ta tyylikästä. 

Kodinhoitohuoneen remontti Espoossa 

Van­ha kodin­hoi­to­huo­ne kaap­pei­neen oli ahtaan­tun­tui­nen, vaik­ka tilaa ja neliöi­tä huo­nees­sa oli riit­tä­väs­ti. Huo­nees­sa oli nel­jä ovea: ulko-ovi sekä yksi ovi kyl­py­huo­nee­seen ja kak­si huoneistoon.
Yksi ovi muu­al­le huo­neis­toon pois­tet­tiin ja ovi­auk­ko muu­tet­tiin sei­nä­ra­ken­teek­si. Näin saa­tiin enem­män sei­nä­ti­laa kaap­pien sijoit­te­lua var­ten. Läm­min­ve­si­va­raa­ja siir­ret­tiin sau­naan lau­tei­den alle, näin saa­tiin pesu­tor­ni asen­net­tua van­han läm­min­ve­si­va­raa­jan pai­kal­le. Pesu­tor­nin pääl­lä ole­va ilmas­toin­ti­ko­ne vaih­det­tiin myös remon­tin yhtey­des­sä, uusi ilman­vaih­to­ko­ne on Ener­vent Sal­la eWind E R.
Pesu­tor­nin vasem­mal­la puo­lel­la on nyt kor­kea kaap­pi, ennen sii­nä oli ovi. Ala­kaa­pit ja ylä­kaa­pit sai­vat parem­man ryh­din, kun lin­jat saa­tiin suo­rik­si. Seka­lai­sen van­han kaap­pi­ryh­män tilal­le asen­net­tiin liukuovikaapisto.
Lisäk­si kodin­hoi­to­huo­neen kaik­ki pin­nat remon­toi­tiin. Lat­tia­laa­tak­si vali­koi­tui Puk­ki­lan Euro­pe 10 x 10 Grey, ja sei­nä­laa­tak­si Puk­ki­lan him­meä Piazen Ash 30 x 60. Kat­to­pa­nee­lit ovat haa­paa STS 15 x 120.
Ala- ja ylä­kaa­pit, taso sekä allas ovat Tema­lin mal­lis­tos­ta. Liu­kuo­vi­kaa­pin toi­mit­ti Päi­vän Pei­li. Liu­kuo­vi­kaa­pis­ta täy­tyy mai­ni­ta, että kaap­pi on erit­täin tuke­va ja jämäk­kä, kii­tos kaap­pien suun­nit­te­li­joil­le ja valmistajille.
Myös ulko-ovi uusit­tiin. Uuden oven mal­li on Jeld-Wen Eco Func­tion Car­ri­bean 10 x 23.
Kodin­hoi­to­huo­nees­sa on nyt sel­keä jär­jes­tys ja ryh­ti kaap­pien osal­ta, ja tilaa liik­ku­mi­seen saa­tiin enem­män. Koko huo­neen ilme on valoi­san raikas. 

Ennen

Jälkeen

Kylppäriremppa Espoo

Kak­si vuot­ta van­ha kyl­py­huo­ne halut­tiin päi­vit­tää tähän päivään.
Lat­tia­laa­tak­si vali­koi­tui Puk­ki­lan mus­ta 6-kul­mai­nen Natu­ra, ja sei­nä­laa­tak­si Puk­ki­lan him­meä cosy Whi­te 25 x 40 cm.
Kul­ma-amme on Sved­ber­gin Buzz 127 x 127 cm ja ammeen suih­ku­ha­na mus­ta Hansgro­hen Ecos­ta Com­fort. WC-istui­mek­si valit­tiin Ido Glow.
Kak­si­laa­tik­koi­nen allas­kaap­pi on Temal Design, ja allas­kaa­pin taso on mus­ta Pola­ris, allas Temal Lem­pi ja allas­ha­na Hansgro­he mus­ta. Tun­nel­maa luo valo­pei­li Halo hal­kai­si­ja 80 cm.
Kak­si kor­ke­aa kaap­pia ovat Tema­lil­ta – kaap­pien syvyys on 20 cm. 

Ennen

Jälkeen

Omakotitalon kylpyhuoneremontti Helsingissä

Pie­ni kyl­py­huo­ne sai uuden ja raik­kaan ilmeen. Asiak­kail­le teh­tiin useat luon­nos­ku­vat, jois­sa haet­tiin mosaiik­ki­laa­toi­tuk­sil­le mie­lui­nen paik­ka. Sei­nä­laat­ta­na käy­tet­tiin Concept val­koi­nen kiil­tä­vä 20 x 40, mosaiik­ki on Squa­re Crys­tal kul­ta ja lat­tia­laat­ta Stu­dio vaa­lean­rus­kea 10 x 10.
Sei­nä-wc Laat­ta­pis­teel­tä mal­lia LPC Siro 530 ja pai­no­nap­pi Liv Quadro.
Suih­kusei­nän toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri. Suih­kuset­ti on Oras Opti­ma 7149 termostaattihanalla.

Ennen

Jälkeen

Wc-remontti Espoossa

Seinä­laa­tat ovat Gais­sa Grey 25 x 40 ja muut sei­nät Whi­te Glos­sy 25x40. Laattia­laat­tana käy­tet­tiin Arctic Black 10 x 10.

Peili­kaappi ja allas­kaap­pi ovat Sved­berg­sin mal­lis­tos­ta ja hana Orak­sen, wc-istuin Idon.

Katto­pa­nee­lit val­ko­la­kat­tu 15 x 120 ja var­jo­lis­ta 15 x 20 val­ko­la­kat­tu.

Ennen

Jälkeen

Puutalon kylpyhuoneremontti Helsingissä

Pieni kyl­py­huo­ne remon­toi­tiin täy­del­li­ses­ti lat­tias­ta kat­toon. Pie­ni tila vaa­ti huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua, jot­ta asiak­kai­den toi­veet oli­vat mah­dol­lis­ta toteut­taa.

Sei­nä­laataksi vali­koi­tui Concept val­koi­nen kiil­tä­vä 20 x 40 ja lat­tia­laataksi Stu­dio vaa­lean­rus­kea 10 x 10. LPC sei­nä-wc-paket­ti Siro 530 SRLIVSC on Laat­ta­pis­teel­tä.

Lavu­aa­ri-allas­kaap­pi on Mac­ro Design Crown Stri­pe, kool­taan 600 x 450 ja peili­kaap­pi Sved­bergsin mal­lia Sober 60 LED, väri­nä vaa­lea tam­mi. Wc:n ylä­puo­lel­la ole­va säi­ly­tys­kaap­pi on Pola­ria Siro 700.

Suih­kuset­tinä on Oraksen Opti­ma 7149 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la ja altaan hanak­si valit­tiin mus­ta Damixa Sil­hou­et bidee­suih­kul­la.

Kir­kas­ta lasia ole­vat tait­tu­vat suih­kusei­nät toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri Express.

Paritalon kylpyhuoneremontti Espoossa

Suih­kusei­nän sisä­puo­lel­la ole­vat sei­nä­laa­tat ovat Gais­sa Grey 25 x 40. Muut laa­tat Whi­te Glos­sy 25 x 40 sekä lattia­laa­tat Arctic Black 10 x 10.

Taso han­kit­tiin Tema­lil­ta ja on mate­ri­aa­lil­taan vaa­leaa tammea. Yläkaapiksi valit­tiin yksin­ker­tai­nen Tema­lin yksiovi­nen kaap­pi. Allaskaappi on myös Tema­lin. Kyl­py­huo­nee­seen tun­nelmaa tuo pyö­reä Otso­son Arc 80 -valo­pei­li.

Suih­kusei­nä on Cello Onta­rir 80 x 195 savunharmaa 6 mm ja hana, suihkusetti sekä allas ovat Oraksen.

Kyl­py­huo­neen kattopanee­lit val­ko­la­kat­tu 15 x 120 ja var­jo­lis­ta 15 x 20, kat­toon asennettiin myös 5 kappa­let­ta kat­tos­pot­te­ja.

Ennen

Jälkeen

 Kylpyhuoneen, saunan ja wc-tilojen uusiminen Espoo 

 Asiak­kaan kyl­py­huo­ne ja sau­na uusit­tiin koko­nai­suu­des­saan Espoos­sa. Pro­jek­tis­sa hyö­dyn­net­tiin 3D-kuvaus­ta, jon­ka avul­la saa­tiin teh­tyä tar­kat suun­ni­tel­mat – näin myös loppu­tu­los oli sel­keäs­ti asiak­kaan näh­tä­vil­lä jo ennen remon­tin aloit­ta­mis­ta. 
Remon­tis­sa asiak­kaan kyl­py­huo­ne­ti­loi­hin asen­net­tiin Puk­ki­lan sei­nä- ja lat­tia­laa­tat ja kat­to pane­loi­tiin kuul­ta­van val­koi­sel­la haa­pa­puul­la.
Kyl­py­huo­neen ja sau­nan väli­sen lasi­sei­nän toi­mit­ti Lasis­ta­mo Hel­sin­ki Oy. Sau­nan pane­loin­tiin ja lau­tei­siin käy­tet­tiin ter­va­lep­pää – sau­nan toimit­ta­ja­na toi­mi Täh­ti­sau­nat Oy. 
Sau­nan ohjaus­kes­kus­sys­tee­mil­lä voi­daan ohja­ta niin sau­nan LED-valais­tus­ta kuin Har­vian säh­kö­kiu­as­takin. 
Remon­tis­sa käy­te­tyt hanat ovat Oraksen mal­lis­toa. 
Aivan kaik­kea ei tar­vin­nut kui­ten­kaan uusia: kyl­py­huo­neen pei­li on asiak­kaan oma van­ha ja tuo muka­vaa tun­nel­maa kai­ken uuden kes­kel­le.  

Kylpyhuoneen ja saunan remontti Espoossa 

Asiak­kaan kyl­py­huo­ne ja sau­na oli­vat alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa vuo­del­ta 1979. Ikän­sä puo­les­ta ne oli­vat tul­leet tien­sä pää­hänja remon­tin avulla halut­tiin päi­vit­tää tilat nyky­ai­kaan.
Pro­jek­tis­sa hyö­dyn­net­tiin 3D-kuvaus­ta, jon­ka poh­jal­ta piir­ret­tiin tark­ka­mi­toi­tuk­sel­linen 360°-näkymä tilas­ta. Tämä mah­dol­lis­ti suun­nit­te­lus­sa tilan muok­kaa­mi­sen mah­dol­li­sim­man hyvin toi­mi­vak­si ja koko per­heen tar­peet huo­mioon otta­vak­si. 
Kalus­te­si­joit­te­luun ei halut­tu muu­tok­sia ja 3D-näky­män avul­la hah­mot­tuikin hyvin myös kyl­pyhuoneen ja sau­nan mit­ta­suh­teet uusia kalus­tei­ta var­ten.
Luon­nos­ku­viin piir­ret­tiin asiak­kaan toi­vei­den mukaan sei­nä-wc, joka ei vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kaan toteu­tu­nut talo­yh­tiön sää­dös­ten takia. 
Kyl­py­huo­ne on pel­tie­le­ment­ti­ra­ken­tei­nen ja van­ha sei­nä­kai­vo muu­tet­tiin taval­li­sek­si lat­tia­kai­vok­si suih­ku­ti­laan. Sei­nä- ja lat­tia­ma­te­ri­aa­leik­si vali­koi­tui Puk­ki­lan laa­tat. Tait­tu­van suih­kusei­nän toi­mit­ti Hie­ta­ka­riHanat han­kit­tiin Orak­sen vali­koi­mis­ta ja allas­kaap­pi Tema­lil­ta.
Sau­naan saa­tiin lisää tilaa ja istu­ma­le­veyt­tä asen­ta­mal­la lau­teet perä­sei­näl­le sivusei­nien sijaan. Myös kiu­kaan paik­kaa vaih­det­tiin kyl­py­huo­neen vas­tai­sel­le sei­näl­le.  

Kylpyhuoneen ja saunan remontti Helsingissä 

Kyl­py­huo­neen ja sau­nan uusi­mi­ses­ta teh­tiin tar­kat suun­ni­tel­mat ja luon­nos­piir­rok­set ennen pro­jek­tin aloit­ta­mis­ta, jot­ta asia­kas sai sel­keän kuvan lop­pu­tu­lok­ses­ta. Asia­kas oli muka­na pro­jek­tis­sa ja teki itse sau­nan panee­lit ja lau­teet, jon­ka avul­la bud­jet­ti pysyi hal­lit­tu­na.
Osa tilan van­hois­ta kalus­teis­ta oli hyvä­kun­toi­sia, joten ne asen­net­tiin takai­sin uuteen kyl­py­huo­nee­seen. 
Lat­tia- ja sei­nä­ma­te­ri­aa­lei­na käy­tet­tiin Puk­ki­lan laat­to­ja. Suih­kusei­nän toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri ja wc-istuin on IDO:n mal­lis­tos­ta. 

Jälkeen

Kylpyhuone ja sauna Helsingissä

Asia­kas toi­voi ava­raa tilaa ja sel­kei­tä lin­jo­ja. Tämä mah­dol­lis­tet­tiin asen­ta­mal­la sau­naan har­maa lasi­sei­nä. Ikku­na tuo luon­non­va­loa tilaan. Lisäk­si sau­nan valai­suun käy­tet­tiin tun­nel­mal­li­sia LED-valo­tan­ko­ja sekä sel­kä­no­jas­sa, että kiukaassa.

Omakotitalon kylpyhuone- ja saunaremontti Helsingissä

Talon uudet asuk­kaat halusi­vat päi­vit­tää tilat nyky­päi­vään – pois vuo­den 2000 tyy­lis­tä. Jot­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta saa­tiin tark­ka kuva jo ennen remont­tia, teh­tiin asiak­kail­le hyvät suun­ni­tel­mat 3D-kuvi­neen. Laa­tat valit­tiin Puk­ki­lan mallistosta.

  • Lat­tia­laat­ta Kivi Dark Grey 97 x 97
  • Tehos­te­sei­nän sei­nä­laat­ta Piazen Ash Groo­ve Har­maa 300 x 600
  • Muut sei­nät sei­nä­laat­ta Whi­te 300 x 600 himmeä
  • Kak­si sade­suih­kuset­tiä, Oras Opti­ma 7192 ja 7193 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la. Kyl­py­huo­nees­sa ylhääl­lä kul­mas­sa kak­si pien­tä ikku­naa anta­vat kivas­ti luon­non­va­loa tilaan.

Suih­kuik­si vali­koi­tui­vat Oras Opti­man sade­suih­kuse­tit 7192 sekä 7193 ter­mos­taat­ti­ha­nal­la. Kyl­py­huo­neen kat­to­pa­nee­leis­sa käy­tet­tiin läm­pö­kä­si­tel­tyä haa­paa STS 15 x 140. Läm­pö­kä­si­tel­tyä haa­paa käy­tet­tiin myös sau­nan pane­loin­nis­sa. Sau­nan­lau­teet tilat­tiin mit­ta­ti­laus­työ­nä Täh­ti­sau­noil­ta (Läm­pö­haa­pa Kul­ma­lau­de 140 x 28). Sel­kä­no­jien taka­na tun­nel­ma­va­loa sau­naan luo­vat Carii­tin Linear Led -valo­tan­got. Kiu­kaak­si valit­tiin Kul­ma-IKI 6 kW -säh­kö­kiu­as Finlandia-ohjauskeskuksella.

Yksin­ker­tais­ta ja komi­aa. Näis­sä tilois­sa keh­taa kyl­peä ja saunoa.

Kylpyhuoneremontti Helsingissä

Tila oli raken­nus­pii­rus­tuk­sis­sa mää­ri­tel­ty kyl­py­huo­neek­si, mut­ta lat­tia­kai­voa ja suih­kua tilas­sa ei ollut. Asuk­kaat halusi­vat täs­tä talon kak­kos­kylp­pä­rin, joten sin­ne asen­net­tiin lat­tia­kai­vo ja suih­ku. Lisäk­si lat­ti­aan asen­net­tiin säh­köi­nen lat­tia­läm­mi­tys. Aikai­sem­min wc-istuin oli mel­ko kes­kel­lä huo­net­ta, mut­ta remon­tin yhtey­des­sä se siir­ret­tiin ikku­nan alle. Kyl­py­huo­nees­sa käy­tet­tiin Puk­ki­lan mal­lis­ton laattoja.

  • Kol­mel­la sei­näl­lä sei­nä­laat­ta Piazen Pearl val­koi­nen 300 x 600
  • Ovi­sei­nän sei­nä­laat­ta Piazen Pearl Cubic 300 x 600
  • Lat­tia­laat­ta Kivi Brown him­meä 97 x 97

Ala­kaa­pit, taso, allas­kaap­pi ja pei­li­kaap­pi tuli­vat Tema­lil­ta. Wc-istuin valit­tiin Sved­berg­sin mal­lis­tos­ta. Suih­kusei­nät toi­mit­ti Hie­ta­ka­ri ja hanat han­kit­tiin Orakselta.

Jot­ta kyl­py­huo­ne vas­tai­si asuk­kai­den tar­pei­ta mah­dol­li­sim­man toi­mi­vas­ti, teh­tiin ennen remont­ti­so­pi­mus­ta hyvät suun­ni­tel­mat mit­ta­ku­vien ja 3D-piir­ros­ten avul­la. Näin asia­kas pys­tyi jo ennen remont­tia hah­mot­ta­maan sel­keäs­ti, mil­lai­nen kyl­py­huo­ne on tulossa.

Jälkeen

Kuvia muista kohteista

Kiinnostuitko? Tilaa meidät ilmaiselle arvio käynnille!